Καλωσορίσατε στην Ασύγχρονη και Σύγχρονη Εκπαίδευση από Απόσταση (ΑΣΕΑ)

Προστέθηκαν νέες εργασίες προς ανάθεση. Περισσότερες πληρφορορίες εδω

Ο ιστοχώρος αυτός, του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων και Γραφικών (Αρ. Αίθουσας 333, 3ος όροφος) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΤΕΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), παρέχει μέσω του ΑΣΕΑ την δυνατότητα εκπαίδευσης και επικοινωνίας των φοιτητών του τμήματος.

Για την πρόσβαση στα επιμέρους μαθήματα είναι απαραίτητη η εγγραφή στον ιστοχώρο. Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο σε φοιτητές του ΠΑΜΑΚ. Το δικαίωμα συμμετοχής στα διάφορα μαθήματα καθορίζεται από τον αντίστοιχο καθηγητή. Για οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις που αφορούν στη λειτουργία και τη διασύνδεση του ιστοχώρου μπορείτε να απευθυνθείτε στο διαχειριστή. Για απορίες που αφορούν σε μαθήματα, εργασίες, καταληκτικές ημερομηνίες κ.λ.π. πρέπει να επικοινωνείτε με τον αντίστοιχο καθηγητή.


 

Κατηγορίες

  • Προπτυχιακά
  • Μεταπτυχιακά
  • Σεμινάρια
  • ΕΣΚ
  • ΕΔ
  • Προετοιμασία